Restraint and Handling for Vet, Welfare, Behavier and Training | Vetshop.VN


Restraint and Handling for Vet, Welfare, Behavier and Training

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Anh minh hoa.

Restraint and Handling for Vet

 1. Capture and Care, 614tr, 3.6mb
 2. Livestock Management Manual, 212tr, 5mb
 3. Low Stress Handling, Restraint and Behavior Modification of Dogs and Cats, 236tr, 72mb
 4. Restraint and Handling for Veterinary Technicians and Assistants, 172tr, 7.5mb
 5. Restraint and Handling of Wild and Domestic Animals, 485tr, 38mb

The Welfare, Behavier

 1. Animal Welfare and Meat Science, Folder, 12Mb
 2. An Image Of Welfare, 7tr, 125Mb
 3. Animal and Human Health and Welfare, 203tr, 2.4Mb
 4. Animal Behavior - Hunting and Feeding, 111tr, 9.7Mb
 5. Animal Behaviour - Animal Communication, 105tr, 7.4Mb
 6. Animal Behaviour, 493tr, 23Mb
 7. Animal Breeding Welfare and Society, 337tr, 2.6Mb
 8. Bird Life And Behavior, 611tr, 128Mb
 9. Canine and Feline Behavior, 266tr, 8.37Mb
 10. Canine Behavior, 319tr, 13Mb
 11. Cats - Feline Behavior Guidelines, 44tr, 1.8Mb
 12. Cattle Behaviour and Welfare, 274, 4Mb
 13. Checkoff Swine Welfare Assurance Programe, 60tr, 793k
 14. Confronting Animal Abuse, 253tr, 1.4Mb
 15. Dawkins Observing Animal Behaviour-Design and Analysis of Quantitive Controls, 167tr, 3.5Mb
 16. Dog Behaviour, Evolution, and Cognition, 289tr, 8.2Mb
 17. Domestic Animal Behavior for Veterinarians and Animal Scientists, 63tr, 924k
 18. Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare, 1082tr, 29.2Mb
 19. Equine Behavior, 366tr, 31Mb
 20. Feline Behavior (Second Edition), 356tr, 7.2Mb
 21. Genetics of Aggressive Behaviour in Golden Retriever Dogs, 232tr, 11.5Mb
 22. Horse Behavior, 457tr, 4.9Mb
 23. How Dogs Learn and How Best to Teach Them, 181tr, 6.83Mb
 24. Manual of Parrot Behavior, 310tr, 4Mb
 25. Practical Wildlife Care, 364tr, 7.78Mb
 26. Psychoactive Herbs in Veterinary Behavior Medicine, 420tr, 4.64Mb
 27. Social Behaviour in Farm Animals, 425tr, 23.1Mb
 28. The Ethology of Domestic Animals An Introductory Text, 214tr, 10.4Mb
 29. The Welfare of Dogs, 287tr, 2.22Mb
 30. The Welfare of Farmed Ratites, 275tr, 4.2Mb
 31. The Welfare of Pigs, 357tr, 4.6Mb
 32. The Welfare of Sheep, 375tr, 6.3Mb

Training The Animal

 1. Handbook of Applied Dog Behavior and Training, Folder, 11.8Mb
 2. 1000 Best Dog Training Secrets, 434tr, 30.2Mb
 3. ABC Practical Guide to Dog Training, 209tr, 7.7Mb
 4. Adopting a Pet for Dummies, 386tr, 3.5Mb
 5. Canine and Feline Behavior and Training, 353tr, 5.7Mb
 6. Dog training for dummies, 412tr, 6.4Mb
 7. The Power of Positive Dog Training, 325tr, 5.7Mb
 8. Working Sheep Dogs A Practical Guide to Breeding Training and Handling, 281tr, 9MbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y