Veterinary Sofwares, Media File, Audio File, ISO File, Lectures (ppt) | Vetshop.VN


Veterinary Sofwares, Media File, Audio File, ISO File, Lectures (ppt)

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Công nghệ thông tin đang được ứng dụng rộng rãi trong nghành chăn nuôi thú y.
Công nghệ thông tin đang được ứng dụng
rộng rãi trong nghành chăn nuôi thú y.

Veterinary Sofwares

 1. Ageing Horses, 7.24mb 
 2. Anatomy – Radiology, 210mb
 3. Atlas of Cardiac Radiolgy, 95mb
 4. CD Lameness Ross & Dyson, 628mb
 5. CD Poultry Diseases, 415mb
 6. Clinical Pharmacology and Therapeutics for the Veterinary Technician, 11.8mb
 7. Development & Formulation of Veterinary Dosage Forms 1998, 4.62mb
 8. EndNote.X5 Full version, 71.3mb
 9. Eurell Histology Atlas, 136mb
 10. FeedSoft Professional v3.19-SND, 9.4mb
 11. Janeway - Immunobiology (2001), 6.2mb
 12. Meck Veterinary Manual 8th Merial, 429mb
 13. My Holstein ID, 96.8mb
 14. Novartis Orthopedic, 331mb
 15. Patient Medical Record and History Software, 10mb
 16. Proceedings ACVIM, 513mb
 17. The Physiological Origins of Heart Sounds and Murmurs, 190mb
 18. Veterinary Drug Handbook, 36.1mb
 19. Veterinary Ultrasonography, 16mb
 20. 5 Minutes Veterinary Consult - Canine And Feline, 25.2mb
 21. QVET Software, 51mb
 22. Veterinary Pharmacy Reference Software, 88.2mb

Media File, ISO File

 1. 4ACT – Veterinary Assistant & Technician Training, folder, 18.8G (rất hay)
 2. Veterinary Emergency - 02 Nasal Oxygen, 119mb
 3. Veterinary Emergency - 03 Nasogastric Feeding Tube, 82mb


 1. Veterinary Emergency - 05 Jugular Catheter Placement, 113mb
 2. Veterinary Emergency - 06 Central Venous Pressure Monitoring, 54mb
 3. Veterinary Emergency - 07 Blood Pressure Monitoring, 153mb
 4. Veterinary Emergency - 09 Esophagostomy Tube Placement, 71mb
 5. Veterinary Emergency - 10 Double Lumen Catheter Placement, 165mb
 6. Veterinary Emergency - 13 Radiographic Positioning, 97mb
 7. Veterinary Orthopedic Manipulation for Rabbits, 213mb
 8. Veterinary Seminars in Spay, Neuter Surgery – Pediatrics, 187mb
 9. Artificial Insemination (thụ tinh nhân tạo heo), 729mb
 10. Parasitology, 315mb
 11. Mổ Khám Heo, 169mb
 12. Cesar Millan - People Training For Dogs, 348mb
 13. Don Sullivan's - Secrets to Training the Perfect Dog - Disc 1  (Skycowboypaul), 1.8G
 14. Don Sullivan's - Secrets to Training the Perfect Dog - Disc 2  (Skycowboypaul), 1.7G
 15. The Perfect Dog - Dog Father, 1.8G
 16. Glasshorse Distallimb, 557mb
 17. 3M Littmann -Introduction to heart sounds, 60mb
 18. Eurell Histology (software), 144mb
 19. Haskell, 46.4mb
 20. Jaypee, 45mb
 21. Pharmacy, 165mb
 22. SEDATION Veterinary, 72mb
 23. The Physiological Origins of Heart Sounds and Murmurs, 196mb
 24. Veterinary Drug Handbook – Plumb, 26.7mb
 25. Veterinary Instrumentation, 345mb

Lectures (file ppt, nhiều chuyên môn khác nhau)

  Ảnh minh họa.
 1. Adjuncts Conventiona Surgery, 11mb
 2. AI, 41mb
 3. Allergy, 45mb
 4. Animal Aging, 14mb
 5. Ascarids of Dogs and Cats Presentation, 5mb
 6. Avian Orthopedic Surgery2004, 5mb
 7. Avian Soft Tissue Surgery2004, 3mb
 8. Bird Industry Identifcation Working Group, 10mb
 9. Bone Marrow Biopsy Techniques, 6mb
 10. Brachycephalic Complex, 7mb
 11. Cardiology Radiology, 15mb
 12. Cardiovasc Pathology 1, 9mb
 13. Cardiovasc Pathology 2, 7mb
 14. Clinical Examination of the Individual animal – I, 4mb
 15. Clinical Examination of the Individual animal – II, 53mb
 16. Clinical Tracheal Collapse 2, 8mb
 17. Common Endoparasites of Dog, 6mb     
 18. Critical Care Procedures, 23mb
 19. Dermatophytosis  lecture, 25mb
 20. Emerging Poultry Diseases New, 11mb
 21. Feline & Equine Ophthalmology, 7mb
 22. Ferret, 5mb
 23. Fleas, 13mb
 24. Guinea Pig, 13mb
 25. Heart Failure, 3mb
 26. Hereditary Deafness in Dogs and Cats, 7mb
 27. Infectious Diseases Exotic Hoofstock, 5mb          
 28. Introduction to Animal Breeding Concept 2010, 109mb
 29. Laboratory of Swine Diseases, 86mb
 30. Larynegeal Paralysis, 17mb
 31. Lecture ECGS, 8mb
 32. Management of Pig Health, 8mb
 33. Mites, 26mb
 34. Nodular Skin dis 1, 8mb
 35. Nodular Skin dis 2, 14.2mb
 36. Physical Exam, 12mb
 37. Physical Methods of Clinical Examination – II – Percussion, 13mb
 38. Principle of Animal Breeding and Genetics, 8mb
 39. Rabbit, 46mb
 40. Radiology of the Gastrointestinal Tract, 15mb
 41. Review Diseases Swine, 90mb
 42. Shock, 5mb
 43. Surgical Techniques, 2mb
 44. The Eukaryotes Fungi - Algae - Protozoa and Helminths, 9mb
 45. Thoracic Radiology of the Dog, 17mb
 46. Tracheostomy,  17mb
 47. Ultrasonography, 2mb
 48. Urogenit rad-1, 15mb
 49. Urogenit rad-2, 13mb
 50. Veterinary Radiology, 13mb
 51. Veterinary Transfusion Medicine, 7mb
 52. Viral Diseases of Cattle, 18mbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y