Meat Inspection, Food Proccessing, Zoonosis and Public Health | Vetshop VN


search

Meat Inspection, Food Proccessing, Zoonosis and Public Health

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này

Một chuyên gia đang khám bệnh cho cừu.

Meat Inspection

 1. Cattle meat inspection chapter 1, 45tr, 5mb
 2. FAO - Manual o Meat Inspectionfor Developing Countries, 388tr, 17.6mb
 3. FAO Good Practices for The Meat Industry, 312tr, 3.6mb
 4. Guideline Slaughtering Meat, 148tr, 3.3mb
 5. Meat Colors, 4tr, 2mb
 6. Meat Hygiene, 771tr, 67mb
 7. Meat Inspectors Manual Abattoir Hygiene, 101tr, 1.3mb
 8. Ovine Meat Inspection, 337tr, 15mb
 9. Practical Food Microbiology, 296tr, 2.5mb
 10. Sheep meat inspection chapter 1, 24tr, 3.7mb
 11. Sheep meat inspection chapter 2, 22tr, 2.2mb
 12. USDA - Meat in inspections poultry, 512tr, 20.6mb
 13. Wilson's Practical Meat Inspection, 322tr, 5mb

Zoonosis

 1. Anthrax in Humans and Animals, 218tr, 2mb
 2. AVIS Wild Birds And Avian Influenza, 123tr, 3.4mb
 3. Companion Animal Zoonoses, 327tr, 17.2mb
 4. Control Comunicable Disease in Man, 715tr, 5mb
 5. Dictionary of Invetebrate Zoology, 970tr, 7mb
 6. Integrated Principles of Zoology, 936tr, 83.6mb
 7. Mycobacterium Bovis Infection in Animals and Humans, 346tr, 4mb
 8. Pig Zoonoses, 18tr, 1.4mb
 9. Swine Flu - What Parents Need to Know, 162tr, 513k
 10. Synopsis of Zoonoses in Australia, 31tr, 720mb
 11. Toxوmias of Pregnanc, Human and Veterinary, 306tr, 11.7mb
 12. Zoology - Miller Harley, 538tr, 100.5mb
 13. Zoonoses - Recognition, Control and Prevention, 375tr, 20.5mb
 14. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals, 1225tr, 25.5mb
 15. Zoonoses, 321tr, 3.5mb
 16. Zoonotic Diseases  a Guide to Establishing Collaboration Between Animal and Human Health Sectors at the Country Level

Veterinary Public Health

 1. A Bookshelf on Veterinary public health, 21tr, 5mb
 2. Communicable Disease Control in Emergencies A Field Manual, 301tr, 1.5mb
 3. Control Comunicable Disease in Man, 715tr, 5mb
 4. Drug Residues in Foods Pharmacology Food Safety and Analysis, 1171tr, 4.5mb
 5. Fungal Diseases - An Emerging Threat to Human, Animal, and Plant Health, 489tr, 11mb
 6. Future Trends in Veterinary Public Health, 96tr, 762k
 7. HHS Pandemic Influenza Plan Index, 630tr, 9.3mb
 8. Integrated Food Safety and Veterinary Public Health, 398tr, 1.6mb
 9. OIE - Biological Disasters of Animal Origin, 460tr, 2.2mb
 10. OIE - Prevention and Control of Animal Diseases Worldwide, 575tr, 3.3mb           
 11. OIE Slaughter for Human Consumption, 24tr, 415k
 12. OIE Veterinary Education for Global Animal and Public Health OIE Scientific and Technical, 413tr, 3.2mb
 13. Public Health Training for Veterinarians JVME Vol.35  N.2 2008, 130tr, 3mb
 14. Veterinary Public Health at a Glance, 169tr, 5.5mb
Một góc phòng thí nghiệm.
Một góc phòng thí nghiệm.

Food Safety and Processing       

 1. Advanced Technologies for Meat Processing, 502tr, 7.5mb
 2. Chapter 6 - Canning of Meat and Poultry Products, 45tr, 43.2mb
 3. Encyclopedia of Meat Sciences, 1553tr, 25mb
 4. Epidemiologic Principles and Food Safety, 273tr, 1.5mb 
 5. FAO Good Practices for The Meat Industry, 312tr, 3.5mb
 6. Food Microbiology and Food Safety, 695tr, 9.3mb
 7. Food-Borne Parasitic Zoonoses - Fish and Plant - Borne Parasites, 434tr, 21.1mb
 8. HACCP and ISO 22000 - Application to Foods of Animal Origin, 561tr, 3.7mb
 9. HACCP in the Meat Industry, 338tr, 1.7mb
 10. Handbook of Fermented Meat and Poultry, 545tr, 5.3mb
 11. Handbook of Meat Processing, 584tr, 6.7mb
 12. Handbook of Poultry Science and Technology - Vol 1, 806tr, 3.7mb
 13. Handbook of Poultry Science and Technology - Vol 2, 632tr, 2.7mb
 14. Improving the Safety of Fresh Meat, 809tr, 7.5mb
 15. Lawries Meat Science - Seventh Edition, 461tr, 5mb
 16. Meat Processing Improving Quality, 475tr, 3.5mb
 17. Meat Science an Introductory, 321tr, 3.2mb
 18. Microbial Food Safety in Animal Agriculture, 414tr, 5mb
 19. Microbiology of Meat and Poultry, 332tr, 16.7mb
 20. Modern Food Microbiology 6th ed - James M. Jay, 625tr, 12mb
 21. Molecular Detection of Foodborne Pathogens, 908tr, 12.3mb
 22. Poultry Meat Processing, 345tr, 5.4mb
 23. Poultry Products Processing An Industry Guide, 540tr, 17.6mb
 24. Safety of Meat and Processed Meat, 695tr, 8.4mb
 25. Stanford Meat Eating and Human Evolution, 383tr, 24mb
 26. The Meat Buyers Guide  Meat, Lamb, Veal, Pork and Poultry, 339tr, 27.2mb
 27. USDA Farm - Pork Slaughtering, Cutting, Preserving, and Cooking on the Farm, 104tr, 10.3mbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y