Veterinary Epidemiology, Biostatistics, Emergency, Nursing | Vetshop VN


search

Veterinary Epidemiology, Biostatistics, Emergency, Nursing

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Ảnh minh họa.

Veterinary Epidemiology

 1. Animal Disease Surveillance and Survey Systems - Methods and Applications, 227tr, 2.28Mb
 2. Epidemiological Investigations of Surveillance, 259tr, 5.1Mb
 3. Guidelines Treatment Investing Control Animal Bites, 81tr, 8.94Mb
 4. Veterinary Clinical  Epidemiology, 292tr, 14.2Mb
 5. Veterinary Epidemiologic Research, 727tr, 25.7Mb
 6. Veterinary Epidemiology - 3 Edition, 626tr, 16.2Mb
 7. Veterinary Epidemiology - An Introduction {pfeiffer}, 62tr, 1.1Mb
 8. Veterinary Epidemiology, 213tr, 1.7Mb

Veterinary Biostatistics

 1. Veterinary Information System, 56tr, 1.8Mb
 2. Biostatistics The Bare Essentials, 270tr, 14.6Mb
 3. Data Manipulation with R, Folder, 3.3Mb
 4. GIS and Spatial Analysis in Veterinary Science, 331tr, 22.4Mb
 5. Statistics for Veterinary and Animal Science, 308tr, 18.7Mb
 6. The Costs and Benefits of Animal Experiments, 271tr, 2.4Mb

Veterinary Emergency

 1. A Colour Handbook of Small Animal Emergency and Critical Care Medicine, 295tr, 76.9Mb
 2. A First Aid and Disaster Guide for Dog Owner, 58tr, 723k
 3. Advanced Monitoring and Procedures for Small Animal Emergency and Critical Care, 889tr, 88.6M
 4. Emergency Procedures for the Small Animal Veterinarian - 3rd edition, 578tr, 29.4Mb
 5. Emerging and Exotic Diseases of Animals, 310tr, 80.4Mb
 6. Equine Emergencies, 819tr, 47.6Mb
 7. Feline Emergency and Critical Care Medicine, 675tr, 115Mb
 8. Handbook of Veterinary Ocular Emergencies, 112tr, 5Mb
 9. Kirk and Bistners Handbook of Veterinary Procedures and Emergency Treatment, 817tr, 78.7Mb
 10. Small Animal Emergency and Critical Care, 583tr, 11Mb
 11. The 5- Minute Small Animal Emergency and Critical Care, 900tr, 32Mb
 12. Veterinary Disaster Response, 584tr, 22Mb
 13. Veterinary Emergency & Critical Care Procedures, 210tr, 132Mb
 14. Veterinary Emergency Medicine Secrets, 585tr, 12Mb
 15. Veterinary Technician’s Manual for Small Animal Emergency and Critical Care, 583tr, 11Mb

Veterinary Nursing

 1. Anaesthesia for Veterinary Nurses 2nd Edition 2009, 410tr, 11Mb
 2. Calculations for Veterinary Nurses, 166tr, 975k
 3. Clinical Procedures in Veterinary Nursing, 321tr, 44.1Mb
 4. Fluid Therapy for Veterinary Nurses and Technicians, 124tr, 24.3
 5. General Pathology for Veterinary Nurses, 257tr, 7.4Mb
 6. Handbook of Veterinary Nursing Book, 386tr, 2.7Mb
 7. Handbook of Veterinary Nursing, 374tr, 3.4Mb
 8. Minor Veterinary Surgery A Handbook for Veterinary Nurses, 232tr, 35.3Mb
 9. The Equine Veterinary Nursing Manual, 460tr, 4.9MbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y