Veterinary Surgery, Anesthesiology, Dermatology, Dentistry | Vetshop.VN


Veterinary Surgery, Anesthesiology, Dermatology, Dentistry

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Liêu pháp gây mê trên chó mèo.

Veterinary Anesthesiology

 1. Anaesthesia of Exotic Pets, 304tr, 33.6mb
 2. Anesthesia for the Pet Practitioner, 125tr, 30mb
 3. Anesthesia for the Pet Practitioner 3rd, 216tr, 32.3mb
 4. Anesthesiology lectures  2006, 260tr, 4.5mb
 5. Equine Anesthesia, 481tr, 38mb
 6. Handbook of Equine Anesthesia, 307tr, 22.5mb
 7. Lumb & Jones Veterinary Anesthesia and Analgesia, 1073tr, 128.5mb
 8. Manual of Equine Anesthesia and Analgesia, 378tr, 3.2mb
 9. Recent Advances in Veterinary Anesthesia & Analgesia, 191tr, 12mb
 10. Vet  Anesthesia Practice, 311tr, 2.6mb
 11. Veterinary Anesthesia - The Practical Veterinarian Series, 312tr, 2.1mb
 12. Veterinary Anesthesia and Pain Management Secrets, 344tr, 15mb
 13. Teaching Material Anesthesia(Made by Michigan State University), folder, 5.29mb
 14. A Guide To Equine joint Injection And Regional Anesthesia, 110tr, 46.3mb

Veterinary Surgery

 1. AO Principles of Fracture Management of Dogs and Cats, folder, 929mb
 2. Sutures in Veterinary Surgery, folder, 687mb
 3. Veterinary Laser Surgery, folder, 12mb
 4. An Atlas of Surgical Approaches in the Bones and Joints of the Dog and Cat, 328tr, 50.8mb
 5. An Atlas of Veterinary Surgery, 3rd Edition, 285tr, 62.2mb
 6. Atlas of Equine Endoscopy, 248tr, 17mb
 7. Atlas of Equine Surgery, 435tr, 175mb
 8. Atlas of large animal surgery, 147tr, 14.9mb
 9. Atlas of Orthopedic Surgical Procedures of the Dog and Cat, 244tr, 10mb
 10. Atlas of Small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery, 697tr, 124mb
 11. Atlas Surgical Bone and Join, 391tr, 13.3mb
 12. Avian Medicine and Surgery in Practice, 337tr, 28.8mb
 13. Avian Medicine and Surgery in Practice, 245tr, 34.7mb
 14. Equine Stud Farm Medicine and Surgery, 415tr, 54.4mb
 15. Equine Surgery - 4th Edition, 1609tr, 164mb
 16. Equine Surgery Advanced Techniques, 406tr, 15mb
 17. Essentials of Avian Medicine and Surgery, 415tr, 2.7mb
 18. Feline Orthopedics, 401tr, 53.3mb
 19. Handbook of  Small  Animal  Orthopedics and Fracture and Repair – CVAS, 807tr,  27.7mb
 20. Handbook of Equine Respiratory Endoscopy, 127tr, 13.5mb
 21. Handbook of Equine Wound Management, 138tr, 20.4mb
 22. Learning Surgery The Surgery Clerkship Manual, 802tr, 5.1mb
 23. Manual of Equine Field Surgery, 277tr, 152mb
 24. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery, 506tr, 54mb
 25. Minor Veterinary Surgery, 232tr, 24.4mb
 26. Small Animal Bandaging Casting and Splinting Techniques, epub, 15.3mb
 27. Small Animal Endoscopy (Third Edition), 708tr, 72.6mb
 28. Small Animal Surgery Secrets - 2nd, 438tr, 4.41mb
 29. Small Animal Surgery - 3rd Edition, 2493tr, 40mb
 30. Small Animal Surgery, 1409tr, 331mb
 31. Surgical English, 332tr, 2.35mb
 32. Techniques in Large Animal Surgery, 395tr, 24.2mb
 33. Textbook of Small Animal Surgery - Volume 1, 1368tr, 296mb
 34. Textbook of Small Animal Surgery - Volume 2, 1509tr, 499mb
 35. The Arthroscopy Book, 478tr, 67mb
 36. The Canine Cranial Cruciate Ligament, 316tr, 16.2mb
 37. Tips and Techniques in Laparoscopic Surgery, 246tr, 15.6mb
 38. Veterinary Instruments and Equipment  A Pocket Guide, 386tr, 26mb
 39. Veterinary Laser Surgery, 236tr, 11.8mb
 40. Veterinary Surgery, 272tr, 16.4mb
 41. Veterinary Surgical Instruments, 128tr, 9.2mb
 42. Veterinary Surgical Procedures Manual, 49tr, 21.8mb

Veterinary Necropsy

 1. Veterinary Necropsy Procedures - Dairy Cattle, 102tr, 6.5mb
 2. Veterinary Necropsy Procedures – Lamb, 25tr, 664k
 3. Veterinary Necropsy Procedures, 67tr, 1.2mb

Veterinary Dentistry

 1. Feline Dentistry Oral Assessment - Treatment and Preventative Care, 326tr, 54.5Mb
 2. Principles of Equine Dentistry, 241tr, 17.6Mb
 3. Small Animal Dental Equipment Materials Techniques, 421tr, 46.3Mb
 4. Small Animal Dentistry - A Manual of Techniques, 290tr, 11.7Mb
 5. Small Animal Dentistry (TUTT), 290, 11.5Mb
 6. Veterinary Consult Clinical Companion Small Animal Dentistry, Epub, 2.8Mb
 7. Veterinary Dental Techniques for The Small Animal Practitioner, 691tr, 11.6Mb
 8. Veterinary Dental Techniques, 690tr, 10Mb
 9. Veterinary Dentistry for the General Practitioner, 210tr, 34.1Mb

Veterinary Dermatology

 1. A Colour Handbook of Skin diseases of the dog and cat, 337tr, 39.7Mb
 2. A Practical Guide to Feline Dermatology, 292tr, 90Mb
 3. Clinical Handbook on Canine Dermatology, 178tr, 160Mb
 4. Color Atlas of Farm Animal Dermatology, 227tr, 32Mb
 5. Dermatology for Small Animal Pactitioner, 164tr, 43Mb
 6. Muller and Kirk's Small Animal Dermatology, 1526tr, 132Mb
 7. Practical Equine Dermatology, 144tr, 2.5Mb
 8. Self-Assessment Colour Review of Small Animal Dermatology, 245tr, 115.5Mb
 9. Skin Diseases of the Dog and Cat - Clinical and Histopathological Diagnosis, 939tr, 64.5Mb
 10. Small Animal Dermatology - 2nd, 540tr, 97Mb
 11. Small Animal Dermatology - Peter B.Hill, 277tr, 36Mb
 12. Vet 5-Minutes veterinary consult clinical copaniton dermatology, 601tr, 75.6MbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y