Veterinary Reproduction & Pediatrics... | Vetshop.VN


Veterinary Reproduction & Pediatrics...

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Thăm khám và thụ tinh nhân tạo cho chó.
Thăm khám và thụ tinh nhân tạo cho chó.

Veterinary Reproduction & Pediatrics

 1. Bovine Neonatology, Folder, 5.4Mb
 2. Equine Artificial Insemination, Folder, 2.9Mb
 3. www.Vetclub.tk  arabian veterinary med. Ass, Folder, 21Mb
 4. Applied Veterinary Gynaecology and Obstetrics, 377tr, 21.7Mb
 5. Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics, 844tr, 36.4Mb
 6. Artificial Insemination in Farm Animals 2011, 312tr, 6.9Mb
 7. Beef Feedlot System Manual, 26tr, 600k
 8. Beef Production in Crop – Livestock systems simple approaches for complex problems, 160tr, 4.3Mb
 9. Broiler Breeder Production, 339tr, 5.4Mb
 10. Broodmare Reproduction for the Equine Practitioner, 249tr, 4.6Mb
 11. Calving Care Cow, 81tr, 20.8Mb
 12. Cattle Embryo Transfer Procedure, 135tr, 4.1Mb
 13. Clinical Canine and Feline Preproduction, 335tr, 5.3Mb
 14. Color atlas of Reproductive Pathology of Domestic Animals, 139tr, 213Mb
 15. Comparative Preproduction Biology, 412tr, 12.9Mb
 16. Controlled Reproduction in Cattle and Buffaloes, 513tr, 40.6Mb
 17. Current Therapy in Equine Reproduction, 494tr 34Mb
 18. Dairy Cattle Fertility and Sterility, 92tr, 18.4Mb
 19. Dairy Production Medicine, 365tr, 11.4Mb
 20. Domestic Duck Production, 251tr, 2.52Mb
 21. Equine Breeding Management and Artificial Insemination, 304tr, 40.4Mb
 22. Equine Neonatal Medicine, 287tr, 28Mb
 23. Equine Pediatric Medicine, 353tr, 17.8Mb
 24. Equine Reproduction, 2nd Edition, 3310tr, 75.2Mb
 25. Equine Reproductive Physiology -  Breeding and Stud Management, 383tr, 10.5Mb
 26. Essentials of Domestic Animals Embryology, 470tr, 41.2Mb
 27. Factors Affecting Calf Corp - Biotechnology of Reproduction, 321tr, 4.48Mb
 28. Fertility and Obstetrics in the Horse, 286tr, 1.77Mb
 29. Goat Science and Production, 446tr, 5.57Mb
 30. Handbook of Veterinary Obstetrics - 2nd Edition, 261tr, 22.3Mb
 31. In Vitro Fertilization A Practical Approach, 529tr, 6.33Mb
 32. Laboratory Production of Cattle Embryos, 577tr, 11.8Mb
 33. Manual for Diagnosis and Treatment of Preproductive Disorsder Dairy Catle, 185tr, 6.4Mb
 34. Manual of Equine Reproduction (Third Edition), 332tr, 35.2Mb
 35. Manual of Veterinary Dietetics, 253tr, 3.12Mb
 36. Manual on Avian Production and Management, 165tr, 4.8Mb
 37. McDonalds Veterinary Endocrinology & Reproduction, 624tr, 25.4Mb
 38. Mechanistic Modelling In Pig And Poultry Production, 343tr, 2.14Mb
 39. Modern Livestock & Poultry Production - 8th Edition, 1073tr, 31Mb
 40. Pathways to Pregnancy and Parturition, 381tr,117Mb
 41. Poultry Production Watering Cage Systems Manual, 38tr, 585k
 42. Principles of Cattle Production, 283tr, 39.7Mb
 43. Reproduction in Domestic Ruminants VII, 637tr, 6.53Mb
 44. Reproduction in Farm Animals, 542tr, 21.4Mb
 45. Reproductive Technologies in Farm Animals, 347tr, 5.6Mb
 46. Running Small Beef Herd, 175tr, 9.8Mb
 47. Small Animal Pediatrics - The First 12 Months of Life, 533tr, 44.6Mb
 48. Small-Scale Poultry Production, 6otr, 550Mb
 49. Teamwork in Poultry Production, 280tr, 12Mb
 50. The Economics of Animal Health and Production, 385tr, 2.17Mb
 51. Veterinary Embriology, 390tr, 97Mb
 52. Veterinary Embryology (class notes), 77tr, 5.74Mb
 53. Veterinary Pediatrics, 570tr, 48.7Mb

Veterinary Parasitology

 1. A Concise Guide to Infectious and Parasitic Diseases of Dogs and Cats, Folder, 3.4Mb
 2. Arthropod borne Infectious Diseases, 135tr, 5.96Mb
 3. Dictionary of Parasitology, 408tr, 29.2Mb
 4. Encyclodepic Reference of Parasitology, Rar, 20.4Mb
 5. Eriophyoid Mites - Progress and Prognoses, 308tr, 4.28Mb
 6. Georgis' Parasitology for Veterinarians - 9th Edition, Epub, 52.6Mb
 7. Guidelines for Surveillance for Plant Pests in the Asian and Pacific, 192tr, 3.3Mb
 8. Handbook of Veterinary Parasitology Domestic Animals of North America, 258tr, 10.2Mb
 9. Modern Parasitology A Textbook of Parasitology, 294tr, 110Mb
 10. Parasitic Flatworms, 56tr, 1.1Mb
 11. Parasitic Infections of Domestic Animals, 444tr, 28.4Mb
 12. Pfizer Atlas of Veterinary Clinical Parasitology, 45tr, 7.66Mb
 13. Progress in Parasitology - Parasitology Research Monographs, 351tr, 6.72Mb
 14. Taenia Solium Cysticercosis, 474tr, 7.41Mb
 15. Ticks - All About, 517tr, 3.9Mb
 16. Veterinary Ectoparasite - Biology, Phatology and Control, 274tr, 2.74Mb
 17. Veterinary Helminthology and Entomology, 451tr, 26.6Mb
 18. Veterinary Parasitology (Practical Veterinarian) 2001, 324tr, 2.45Mb
 19. Veterinary Parasitology Reference Manual, 241tr, 25.2Mb
 20. Veterinary Protozoology 1948, 206tr, 6.89Mb
 21. Worm Control for Small Ruminants in Tropical Asia, 272tr, 5.47Mb

Veterinary Microbiology (Virus, Bacteria...)

 1. Avian Influenza, 611tr, 7.93Mb
 2. Basic Virology, 581tr, 17.6Mb
 3. Canine Coronaviruses Epidemiology - Evolution and Pathobiology, 412tr, 785k
 4. Clinical Veterinary Microbiology, 646tr, 254Mb
 5. Desk Encyclopedia of Animal and Bacterial Virology, 637tr, 16.2Mb
 6. Diagnostic Microbiology, Beily and Scott, 1062tr, 1G
 7. Diagnostic Virology Protocols (Methods in Molecular Medicine), 370tr, 27.4Mb
 8. Encyclopedia of Food Microbiology Vol.1-3 (AP, 1999), 2449tr, 232Mb
 9. Encyclopedia of Virology, 3057tr, 190Mb
 10. Essentials of Veterinary Bacteriology and Mycology, 268tr, 98.3Mb
 11. Fenner Veterinary Virology, 491tr, 70.2Mb
 12. Ferandes R. (ed.) Microbiology Handbook - Dairy Products, 174tr, 903k
 13. Introduction to Modern Virology, 531tr, 6.39Mb
 14. Microbiological Analysis of Red Meat, Poultry and Eggs, 365tr, 1.73M
 15. Microbiology and Infectious Diseases, 976tr, 44.5Mb
 16. Mycoplasma Diseases of Ruminants, 254tr, 4.62Mb
 17. Parvoviruses, 651tr, 12.5Mb
 18. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals, 651tr, 7.15Mb
 19. Practical Atlas for Bacterial Identification, 325tr, 16.7Mb
 20. Salmonella in Domestic Animals, 474tr, 4.7Mb
 21. Simian Virology 2009, 537tr, 4.54Mb
 22. Textbook of Veterinary Virology, 356tr, 15.8Mb
 23. The Clostridia, 555tr, 31.7Mb
 24. The Dictionary of Virology, 518tr, 2.48Mb
 25. Trends in Emerging Viral Infections of Swine, 366tr, 4.26Mb
 26. Vet Microbiology – Quinn, 479tr, 54.3Mb
 27. Veterinary Microbiology and Microbial Disease, Epub, 17.5Mb
 28. Veterinary Microbiology By Dwight C. Hirsh, Yuan Chung Zee, 482tr, 12.8Mb
 29. Veterinary Virology, 641tr, 70.5Mb

Veterinary Pathology

 1. Color Atlas of Pathology, 479tr, 130Mb
 2. Color Atlas of Veterinary Pathology, 193tr, 29.6Mb
 3. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology, 934tr, 158Mb
 4. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals - 3nd, 459tr, 4.61Mb
 5. Pathogenesis of Bacterial Infections in Animals - 4nd, 651tr, 8.76Mb
 6. Pathologic Basis of  Veterinary Diseases, Djvu, 35.2Mb
 7. Pathologic Basis of  Veterinary Diseases, 1470tr, 294Mb
 8. Pathology & Parasitology for Veterinary Technicians, 319tr, 9.97Mb
 9. Principles of Bacterial Pathogenesis, 843tr, 49.6Mb
 10. Veterinary Clinical Pathology Secrets, 424tr, 16.2MbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Để tôn trọng quyền tác giả bài viết, xin ghi rõ tên tác giả và nguồn bài viết khi phát hành lại thông tin trên trang này.
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y | Review sản phẩm Chăn nuôi - Thú y
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y