Veterinary Pharmacology, Picture & Sound Diagnosis | Vetshop.VN


Veterinary Pharmacology, Picture & Sound Diagnosis

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Ảnh minh họa.

Veterinary Pharmacology

 1. Controlled Release Veterinary Drugs, 49.6Mb
 2. Large Animal Internal Medicine, 39.6Mb
 3. Psychopharmacology of Animal Behavior Disorders, 26.1Mb
 4. Advances in Fluid Electrolyte and Acid Base Disorders (Small Animals), 323tr, 5.16Mb
 5. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine, 647tr, 61.3Mb
 6. Aplied Pharmacology for Veterinary Technicians, 505tr, 14.4Mb
 7. Bristish National Fomulary 61, 1069tr, 8.94Mb
 8. Clinicopathologic Principles for Veterinary Medicine, 448tr, 61.7
 9. Controlled Release Veterinary Drugs, 377tr, 49.5Mb
 10. Ettinger - Textbook of Veterinary Internal Medicine - 6ed vol1, 998tr, 242Mb
 11. Ettinger - Textbook of Veterinary Internal Medicine - 6ed vol2, 1167, 303Mb
 12. Fluid Electrolyte and Acid Base Disorders in Small Animal Practice, 749tr, 28.1Mb
 13. Fundamentals of Pharmacology for Veterinary Technicians, 737tr, 41.9Mb
 14. Handbook of Evidence-Based Veterinary Medicine, 226tr, 1.61Mb
 15. Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine, 442tr, 9.1Mb
 16. Manual of Natural Veterinary Medicine - Science and Tradition, 749tr, 22.3Mb
 17. Meyler's Side Effects of Drugs, 3689tr, 44.5Mb
 18. Practical Transfusion Medicine, 75tr, 5.64Mb
 19. Quick Reference Guide to Veterinary Medicine, 756tr, 59.6Mb
 20. Small Animal Clinical Pharmacology & Therapeutics (Epub), 35.1Mb
 21. Small Animal Clinical Pharmacology, 595tr, 13.1Mb
 22. The Pharmacokinetics of Equine Medications, 115tr, 2.47Mb
 23. The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology, 298tr, 1.26Mb
 24. The Veterinary Formulary, 587tr, 21Mb
 25. Veterinary Drugs and Growth Promoting Agent Analyses, 158tr, 8.07Mb
 26. Veterinary Herbal Medicine, 695tr, 21.2Mb
 27. Veterinary Pharmacovigilance - Adverse Reactions to Veterinary Medicinal Products, 779tr, 6.1Mb
 28. Veterinary Psychopharmacology, 278tr, 3.3Mb
 29. XIE’S Chinese Veterinary Herbology, 634tr, 28.7

Immunology & Vaccination

 1. Animal Vaccination, 296tr, 1.8Mb
 2. Avian Immunology, 496tr, 5.7Mb
 3. Canine Vaccine Guidelines, 42tr, 1.1Mb
 4. Immunobiology - The Immune System in Health and Disease, 910tr, 21.2Mb
 5. Statistics in Clinical Vaccine Trials, 165tr, 1.3Mb
 6. Vaccination Guidelines of Dogs and Cat – 2010, 34tr, 653Kb
 7. Vaccine Adjuvants and Delivery Systems, 470tr, 3.1Mb
 8. Veterinary Immunology, 465tr, 113.1Mb
 9. Veterinary Vaccines and Diagnostics, 875tr, 43.2M

Veterinary Picture & Sound Diagnosis

 1. Canine Hearth Sounds, 46.3Mb
 2. Tilley's Rapid Interpretation of Heart & Lung Sounds, 61.3Mb
 3. Veterinary Radiology, 58Mb
 4. Abdominal Radiography for the Small Animal Practitioner, 161tr, 1.83Mb
 5. Atlas of Interpretative Radiographic Anatomy of the Dog and Cat, Djvu, 15.3Mb
 6. Atlas of Small Animal Ultrasonography, 508tr, 502Mb
 7. Color Atlas of Ultrasound Anatomy, 209tr, 79.2Mb
 8. Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat, 589tr, 267Mb
 9. Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat, 441tr, 47.6Mb
 10. Diagnostic Ultrasound in Small Animal Practice, 346tr, 10.4Mb
 11. Equine Diagnostic Ultrasound, 556tr, 96.2Mb
 12. Foot Equine Radiology, 170tr, 13.7Mb
 13. Guide Vet Ultra-97, 108tr, 15.8Mb
 14. Handbook of Equine Respiratory Endoscopy, 127tr, 13.5Mb
 15. Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound, 370tr, 14.2Mb
 16. MRI manual of Pelvic Cancer, 343tr, 10.3Mb
 17. Practical Atlas of Ruminant and Camelid Reproductive Ultrasonography, 246tr, 25.6Mb
 18. Practical Small Animal MRI, 372tr, 25.2Mb
 19. Radiography in Veterinary Technology, 336tr, 115Mb
 20. Radiology of Rodents, Rabbits, and Ferrets, 298tr, 26.2Mb
 21. Small Animal ECGs An Introductory Guide, 138tr, 9.29Mb
 22. Small Animal Imaging Basics and Practical Guide, 616tr, 31.1Mb
 23. Thoracic Radiology for the Small Animal Practitioner, 149tr, 1.42Mb
 24. Ultrasonic Imaging and Animal Reproduction Color Doppler Ultrasonography, 220tr, 85.8Mb
 25. Ultrasonography and Reproduction in Swine, 108tr, 5.11 Mb
 26. Veterinary Diagnostic Imaging The Dog and Cat, 787tr, 45.4Mb
 27. Veterinary Echocardiography, Epub, 75.3Mb
 28. Veterinary Reproductive Ultrasonography, 267tr, 9.36MbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Để tôn trọng quyền tác giả bài viết, xin ghi rõ tên tác giả và nguồn bài viết khi phát hành lại thông tin trên trang này.
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y | Review sản phẩm Chăn nuôi - Thú y
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y