Animal Biotechnology, Genes, Lab, Animal Nutrition | Vetshop.VN


Animal Biotechnology, Genes, Lab, Animal Nutrition

Đăng bởi: | ngày: 24.1.13 Bình luận cho bài viết! | In bài này
Sơ đồ chuyển cấy phôi trên bò.
Sơ đồ chuyển cấy phôi trên bò.

Animal Biotechnology, Genes

 1. Biotechnology in Animal Feeds and Animal Feeding, folder, 32.4mb
 2. The Genetics of Cattle, folder, 15.7mb
 3. Animal Cell Technology - Basic and Applied Aspects, 341tr, 32.5mb
 4. Animal Genomics - Volume 102, 370tr, 7.9mb
 5. Applications of Gene-Based Technologies for Improving Animal Production and Health in Developing Countries, 787tr, 7.6mb
 6. Biotechnology in Animal Feeds and Animal Feeding, 359tr, 20.9mb
 7. Essential Genes, 608tr, 38.9mb
 8. Livestock Biodiversity Genetic Resources for the Farming of the Future, 282tr, 3.5mb
 9. Methods in Biotechnology Human press Animal Cell Biotechnology, 520tr, 4mb
 10. Methods in Enzemology, 567tr, 7mb
 11. Poultry Genetics  Breeding and Biotechnology, 721tr, 9.4mb
 12. Principles Of Animal Cell Culture, 305tr, 13.7mb
 13. The State of the World’s Animal Genetic-FAO, 51tr, 3.7mb
 14. Veterinary Genetics, 329tr, 64.3mb

Animal Laboratory

 1. The Laboratory Swine, folder, 26mb
 2. Anesthesia and Analgesia in Laboratory Animals, 644tr, 8.7mb
 3. Calculations for molecular biology and biotechnology, 315, 15.7mb
 4. Calculations for Molecular Biology and Biotechnology, 315tr, 15.7mb
 5. Catalog LSI 2012 Veterinary Diagnostic kits Elisa PCR, 60tr, 2.9mb
 6. Handbook of Laboratory Animal Science - Vol I, 548tr, 24mb
 7. Handbook of Laboratory Animal Science - Vol II, 280tr, 5.4mb
 8. Handbook of Laboratory Animal Science - Vol III, 319tr, 2.8mb
 9. Lab Animals in Research & Teaching, 158tr, 9.6mb
 10. Laboratory Profiles of Small Animal Diseases, 610tr, 183mb
 11. Managing the Laboratory Animal Facility, 326tr, 3.9mb
 12. The Real-Time TaqMan PCR and Applications in Veterinary Medicine, 15tr, 106k
 13. Ready to Use PCR-Kits, 30tr, 4mb
 14. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods - 4th Edition, 445tr, 13mb
 15. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods - 5th edition, 427tr, 27.2mb
 16. Springers Principles and Technical Aspects of PCR Amplification, 332tr, 18.7mb
 17. The Care and Management of Laboratory and Other Research Animal, 849tr, 19mb
 18. The ELISA Guidebook, 446tr, 6.2mb
 19. The Laboratory Rat-By George J. Krinke, 741tr, 209mb
 20. Veterinary Diagnostic Laboratories, 12tr, 591k
 21. Veterinary Laboratory Medicine, An Issue of Clinics in Laboratory Medicine, 232tr, 8.4mb
 22. Veterinary Laboratory Medicine, 386tr, 1.5mb
 23. Veterinary PCR Diagnostics, 144tr, 4mb
Ảnh minh họa.

Animal Nutrition

 1. Modelling Nutrient Utilization in Farm Animals, folder, 3.4mb
 2. Nutrient Requirements of Dairy Cattle, folder, 25mb
 3. The Antioxidant Vitamins C and E, folder, 7.9mb
 4. The Use Of Drugs In Food Animals, folder, 3mb
 5. Tropical Animal Feeding (A manual for research worker), folder, 1.8mb
 6. Advances in Equine Nutrition IV, 443tr, 2mb
 7. Aminoacids in Animal Nutrition, 515tr, 2.6mb
 8. Applied Veterinary Clinical Nutrition, 402tr, 26.7mb
 9. Canine and Feline Nutrition, 542tr, 12mb
 10. Commercial Poultry Nutrition, 413tr, 3.5mb
 11. Dairy Goats Feeding and Nutritition, 307tr, 2.2mb
 12. Dairy Sheep Nutrition, 234tr, 3.4mb
 13. Digestive Disease in Dogs and Cats, 295tr, 12.5mb
 14. Dog Diet - The right Food for Your Dog, 85tr, 1.3mb
 15. Encyclopedia of Canine Clinical Nutrition, 514tr, 26.1mb
 16. Encyclopedia of Farm Animal Nutrition, 621tr, 5.7mb
 17. Encyclopedia of Feline Nutrition, 506tr, 26mb
 18. Enzymes in Poultry and Swine Nutrition, 154tr, 7.2mb
 19. Equine Nutrition and Feeding, 663tr, 5.1mb
 20. Farm Animal Metabolism and Nutrition, 432tr, 2.3mb
 21. Handbook - Poultry Nutrient Requirements and Specifications, 12tr, 1.9mb
 22. Handbook - Poultry Nutrition and Feeding, 16tr, 217k
 23. Handbook of Farm, Dairy and Food Machinery, 768tr, 11.6mb
 24. Handbook Of Poultry Nutrition, 282tr, 41.2mb
 25. Home Prepared Dog and Cat Diets (Second Edition), 558tr, 2mb
 26. Integrative Wildlife Nutrition (Springer  2009), 346tr, 5.9mb
 27. Mathematical Modelling in Animal Nutrition, 588tr, 4.2mb
 28. Mineral Tolerance of Animals, 511tr, 10.2mb
 29. Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals, 469tr, 3.6mb
 30. Nutrition and Feeding of Organic Poultry, 323tr, 1.9mb
 31. Nutrition and Feeding Organic Poultry, 322tr, 2.1mb
 32. Nutrition and Fertility in Dairy Cows, 311tr, 20mb
 33. Nutritional Biochemistry of the Vitamins, 514tr, 4.4mb
 34. Probiotic Solution, 191tr, 1.3mb
 35. Recent Advances in Animal Nutrition 2008, 381tr, 6.2mb
 36. Recent Advances in Animal Nutrition 2009, 344tr, 3.5mb
 37. Residues of Some Veterinary Drugs in Animals and Foods, 87tr, 1mb
 38. Small Animal Nutrition, 200tr, 9.6mb
 39. The Natural Pet Food – Cookbook, 130tr, 2.3mb
 40. Understanding Equine Nutrition, 186tr, 4.7mb
 41. Vitamin C Its Functions and Biochemistry in Animals and Plants, 374tr, 3mb
 42. Vitamin Tolerance of Animals, chm, 549k
 43. Voluntary Food Intake and Diet Selection in Farm Animal, 462tr, 3mb

Breeding Practice

 1. Breeding for Disease Resistance in Farm Animals, folder, 4.4mb
 2. A Dictionary Of Science, 904tr, 10.8mb
 3. Aminoacids in Animal Nutrition, 515tr, 2.7mb
 4. Analyses for Hormonal Substances in Food-Producing Animals, 237tr, 4mb
 5. Animal By-Product Processing & Ultilization, 533tr, 4.6mb
 6. Animal Cell Culture, 334tr, 38.6mb
 7. Biogas Plants in Animal Husbandry, 157tr, 16.7mb
 8. Biology of Breeding Poultry, 479tr, 7mb
 9. Biology of Nutrition in  Growing Animals, 599tr, 5.5mb
 10. Breeding for Disease Resistance in Farm Animals - 3 edition, 370tr, 3.7mb
 11. Encyclopedia of AquaCulture, 1076tr, 22.5mb
 12. Food Waste to Animal Feed, 293tr, 2.2mb
 13. Handbook for Small Scale, 51tr, 1.4mb
 14. Handbook of Analysis of Edible Animal By-Products, 442tr, 10.8mb
 15. Hormonal Regulation of Farm Animal Growth, 231tr, 2mb
 16. The Encyclopedia of Historic and Endangered Livestock and Poultry Breeds, 529tr, 3mbĐăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop.VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y