Đại Cương Ngoại Khoa Thú Y | Vetshop VN


search

Đại Cương Ngoại Khoa Thú Y

Post by: | date: 18.3.13 Bình luận cho bài viết! | Print
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Giải phẫu thú y là môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành thú y các trường đại học, cao đẳng. Phần giải phẫu hệ thống là chương trình giảng dạy chung cho chuyên ngành thú y, chăn nuôi & chăn nuôi thú y. Tuy nhiên, nội dung môn học có thể là tài liệu tham khảo cho những nhà nghiên cứu về động vật học, sinh học tiến hóa, y học thực nghiệm; giáo viên giảng dạy sinh học trong các trường phổ thông; GV dạy giải phẫu , sinh lý và các môn học liên quan trong các trường ĐH, CĐ, THCN...

      

Receive articles via Email!

In bài nàyPrint Download post as *.pdfDownload post as *.pdf


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y