Tài Liệu Về Dịch Tễ | Vetshop VN


search

Tài Liệu Về Dịch Tễ

Post by: | date: 12.3.13 Bình luận cho bài viết! | Print

EPIDEMIOLOGIC PRINCIPLES AND FOOD SAFETY

Epidemiology has long played a critical role in investigating outbreaks of foodborne illness and in identifying the microbial pathogens associated with such illness. Epidemiologists were the detectives who would track down the guilty culprit- the food vehicle carrying the pathogen, as well as the fateful errors that resulted in contamination or multiplication of pathogens. The first book of its kind, this volume describes the various ways epidemiologic principles are applied to meet the challenges of maintaining a safe food supply. It addresses both the prevention and control of food borne illness. Starting with a history and background of food borne illness, the book continues by describing the means of following up on an outbreak and measuring exposures. The book concludes by describing the regulatory context that shapes food safety activities at the local, national and international levels. Chapters are written by leaders in the field of public health and food safety, including experts in epidemiology, microbiology, risk assessment, economics, and environmental health and policy. This is the definitive book for students, researchers and professionals interested in how epidemiology plays a role in keeping our food safe.

 • Hardcover: 272 pages
 • Publisher: Oxford University Press, USA; 1 edition (March 29, 2007)
 • Language: English
 • ISBN-10: 9780195172638
 • ISBN-13: 978-0195172638
epi foodsafety
EPIDEMIOLOGIC PRINCIPLES AND FOOD SAFETY
Adobe Acrobat Document [1.5 MB]

A dictionary of Epidemiology

 • Paperback: 320 pages
 • Publisher: Oxford University Press; Fifth Edition edition (July 15 2008)
 • Language: English
 • ISBN-10: 0195314506
 • ISBN-13: 978-0195314502
 • Product Dimensions: 23.1 x 15.5 x 2.3 cm
A dictionary of Epidemiology.pdf
Adobe Acrobat Document [1.3 MB]

An Introductory Guide to Disease Mapping

An Introductory Guide to Disease Mapping
 
Andrew B. Lawson, Fiona L. R. Williams
ISBN: 978-0-471-86059-4
Hardcover
142 pages
March 2001

IntroductoryDiseaseMapping.pdf
Adobe Acrobat Document [3.2 MB]

Molecular Epidemiology of Microorganisms

Methods and Protocols
Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 551
Caugant, Dominique A. (Ed.)
2009, XII, 322 p. 42 illus., 6 in color., Hardcover
ISBN: 978-1-60327-998-7
Molecular Epidemiology of Microorganisms
Adobe Acrobat Document [2.8 MB]

Veterinary Epidemiology (The practical veterinarian)

Veterinary Epidemiology.pdf
Adobe Acrobat Document [1.6 MB]

Clinical epidemiology

Tuy là cuốn sách trên dân y nhưng cũng khá hay đễ tham khảo
Clinical_Epidemiology_3th_ed_2006.rar
compressed file archive [2.9 MB]

Survey Toolbox

Đây là cuốn sách hướng dẫn về thực hiện survey như thế nào trong công tác quản lý dịch bệnh tại các nước đang phát triển. Sách trình bày khá hay về phương pháp bồ  trí khảo sát, tình dung lượng mẫu, cách điều tra tại nông hộ... Và đặc biệt, sách còn hướng dẫn cách sử sụng phần mềm Epiinfo và Survey toolbox trong việc quản lý số liệu điều tra và phân tích số liệu. Sách dầy 337 trang.
LiveToolbox(en).pdf
Adobe Acrobat Document [2.6 MB]

Understanding the Fundamentals of Epidemiology:an evolving text

Victor J. Schoenbach, Wayne D. Rosamond
University of North Carolina at Chapel Hill, Fall 2000 Edition

Đây là cuốn sách về dịch tễ trình bày từ cơ bản đến nâng cao. sách dầy 584 trang, có lý thuyết và bài tập minh họa. Tuy nhiên vì viết chung về dịch tễ nên các ví dụ đều trên dân y, không có đế cập về thú y. Nói chung là cuốn sách tham khảo rất tốt để hiểu sâu các thật ngữ.
Understanding the Fundamentals of Epidem
Compressed Archive in ZIP Format [4.8 MB]Đăng ký nhận bài viết qua Email!

In bài nàyIn bài này Tải xuống dạng PDFTải định dạng PDF


Bản tin mới nhất

Download Tài Liệu CN-TY

 
Trang chủ | Về đầu trang ↑
Vetshop VN® được thành lập năm 2013
Bản tin chăn nuôi | Chăm sóc chó mèo | Chẩn đoán bệnh | Bệnh trên heo | Bệnh chó mèo | Bệnh gà | Bệnh trâu bò
Thuốc thú y | Dụng cụ chăn nuôi | Thiết bị thú y | Tài liệu chăn nuôi thú y |
Quy trình chăn nuôi | Kỹ thuật thú y | Nuôi thú cưng | Thiết bị chuồng trại | Dụng cụ thú y | Kỹ thuật chăn nuôi | Sách chăn nuôi thú y